Prodaja i distribucija materijala za offset

Kroz izbor dobavljača i kvalitetu naše usluge pokušavamo lokalnim tržištima ponuditi materijale koji će offset tiskarima omogućiti kvalitetan i jednostavan process tiska, a uz cijenu koja će im omogućiti lokalnu i globalnu konkurentnost.

Dobavljači

Developed by MID export - import d.o.o.